President

Zhang Yichen

 

Vice President

Guan Zhouyi

 

Treasurer

Chen Tianyi

 

Director of the Outreach Department

Liu Yifan

 

Director of the Activity Department

Lyu Tianyu

 

Director of the Publicity Department

Lu Zhen

 

Director of the NewMedia Department

Wang Qiuning